Premie voor werkzoekenden die

eigen zaak starten

werkzoekende

Als werkzoekende de stap zetten om zelfstandige te worden, is niet evident. Je verliest vanaf dag één je werkloosheidsuitkering en wordt dus meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Zeker voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar is de drempel hoog. Vanaf 15 maart is er daarom een premie om deze groep een extra duw in de rug te geven.

Hoewel uit cijfers van de VDAB blijkt dat veel werkzoekenden ondernemerschapsambities koesteren, blijft het aantal werkzoekenden dat uiteindelijk kiest voor een zelfstandige baan schommelen tussen amper 2 en 3 procent. Voor hen is het financiële risico immers het grootst. De premie start daarom op het moment dat de werkzoekende de sprong waagt en zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters:

“Op dat moment is de inkomensonzekerheid het grootst, dus zorgen we ervoor dat de premie dan ook het hoogst zal zijn. Het eerste kwartaal krijgt de werkzoekende elke maand 1000 euro. Daarna daalt het bedrag elk drie maanden met 100 euro, om na 2 jaar volledig uit te doven. Op kruissnelheid heb ik voor deze premie 20,5 miljoen euro beschikbaar.” De premie wordt niet zonder meer toegekend. Van de werkzoekenden wordt een stevig engagement verwacht: ze moeten eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen, bijvoorbeeld ‘Maak werk van je zaak’. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt hun slaagkansen. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van hun businessplan onder de loep genomen. Deze stimulans is er niet voor elke werkzoekende. Cijfers van de VDAB tonen aan dat het aantal werkzoekenden dat kiest voor een zelfstandige baan vanaf 45 jaar snel begint te dalen.  Via deze premie wil de minister de drempel voor deze groep verlagen en hen helpen hun ambities te verwezenlijken.

Bron: Persbericht minister van Werk Philippe Muyters

Al het nieuws

De website van Meesschaert en Partners maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN