Onze missie en visie

Wij maken uw uitdaging tot de onze!

missie

Als dienstverlener gespecialiseerd in outplacement en loopbaanbegeleiding is het onze missie personen op de meest uitgebreide manier te coachen en te adviseren bij een wending in hun loopbaan. Wij laten hen hun werkelijk potentieel ontdekken en ten volle benutten om zo een nieuwe stimulans aan hun carrière te geven.

Wat maakt Meesschaert & Partners anders ?

  • Menselijk engagement. De cliënt zit met vragen en onzekerheden en staat voor belangrijke keuzes naar de toekomst toe. Meesschaert & Partners staat altijd klaar als klankbord en als begripvolle coach om een antwoord te helpen vinden op vragen of om een moeilijke periode te overbruggen. Voor dringende vragen is Meesschaert en Partners 24/24 beschikbaar.
  • Motivatie. Meesschaert & Partners moedigt een positieve benadering van de nieuwe situatie aan. Wij trekken maximaal tijd uit om de cliënt zijn/haar ambities, waardenbeleving, motivatoren en demotivatoren te helpen in kaart brengen.
  • Marketing. Meesschaert & Partners heeft een ruime marketing expertise. Wij maken samen met de cliënt een SWOT analyse, zorgen voor een heldere profilering en positionering en bepalen samen een efficiënte marketing strategie. Kiest de cliënt voor het starten van een zelfstandige activiteit? Ook hier zal onze marketing expertise helpen bij het concretiseren van een business idee en het wegwijs maken in het kluwen van regelgeving.
  • Marktinformatie. Solliciteren is een quasi fulltime activiteit. Het komt er op aan efficiënt te werk te gaan. Ondermeer door op een gerichte manier informatie in te winnen. Meesschaert & Partners verzamelt alle relevante informatie met betrekking tot de arbeidsmarkt waardoor de cliënt geen tijd verliest tijdens zijn campagne.
  • Maatwerk. In samenspraak met werkgever én werknemer zoeken wij naar de ideale oplossing, in functie van de noden van de cliënt. Bij de beste twee zijn is immers niet voldoende. Enkel de ondertekening van het contract telt. Meesschaert & Partners helpt de cliënt om een winner te zijn.
  • Meesschaert & Partners heeft samenwerkingsovereenkomsten met een gereputeerd advocatenkantoor en een accountant waar de cliënt gratis beroep op kan doen voor advies.

De website van Meesschaert en Partners maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN