Outplacement is "in" ...

maar er is kaf en koren

Geert Meesschaert richtte in 2007, na een lange ervaring terzake, een nieuw bureau op. Dat biedt ontslagen medewerkers of kaderleden zicht op een nieuwe job. Met 100% zekerheid en in gemiddeld drie maanden tijd. Wie doet beter…

Ons kent ons

"Netwerken is een belangrijk onderdeel van onze job," weet Geert Meesschaert. Omdat mijn loopbaan zich goeddeels op het vlak van HR en outplacement afspeelde, ken ik nagenoeg elke HR-manager in België.” En dat helpt, al doet Meesschaert & Partners meer dan telefoontjes plegen naar een oude bekende. Als voorzitter van de beroepsfederatie Federgon lag Geert Meesschaert mee aan de basis van de cao 82 bis, die outplacement verplicht voor alle ontslagen 45-plussers.

Eerder al was er de cao 51 waarbij ontslagen werknemers kunnen kiezen voor outplacement.
De definitie die Geert Meesschaert hanteert, zegt alles over het engagement van het bedrijf: een professionele begeleiding naar een nieuwe passende betrekking, waarbij de kandidaat centraal staat. Meesschaert & Partners is dan ook 24 op 24 beschikbaar, 7 dagen op 7.”

Duidelijke aanpak

“Outplacement is niet een lade met vacatures opentrekken. Worden we door een bedrijf ontboden naar aanleiding van een nakend ontslag, dan brengen we de sleutelelementen van de betrokkene(n) in kaart: achtergrond, opleiding, familiale situatie, … Bij hun training hebben we het over sterke en zwakke punten, verwachtingen (zelfs dromen), en hoe of waar je geschikte vacatures vindt. Als logistieke ondersteuning krijgt de getroffen medewerker persoonlijke assistentie om aan  research te doen, brieven op te maken, eventueel te vertalen en uit te sturen. En voor en na elk sollicitatiegesprek zorgen we voor begeleiding.”

Engagement

“Meesschaert & Partners is uiterst wendbaar en we werken dankzij onze solide ervaring net zo goed voor multinationals als KMO’s of non-profit organisaties. We begeleiden overigens zowel een individu als een groep van mensen.

Belangenvermenging kan niet voor ons: we zijn op geen enkele manier verbonden aan pakweg een selectiebedrijf of interimkantoor. Outplacement is het enige wat we doen en daarbij telt voor ons de kandidaat. We gaan zelfs zo ver dat permanent iemand van ons bereikbaar is.”

“Dankzij onze aanpak bereiken we een slaagpercentage van 100% en een gemiddelde doorlooptijd van drie maanden. Die bedraagt algemeen in de sector bijna dubbel zo lang. We sturen nochtans niemand snel naar de eerste de beste job.

Onze tussenkomst eindigt pas als de kandidaat een nieuwe job heeft die hem of haar ligt én bevalt. Daarbij verdient meer dan 80% hetzelfde loon als voor het ontslag. Vaak zelfs meer.” 

De website van Meesschaert en Partners maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN