Onze op maat gesneden individuele en teamcoaching zijn zo ontworpen dat uw beste mensen voortdurend doorgroeien en uw organisatie hiervan zichtbaar en meetbaar de vruchten van plukt.

Leiderschapstrategie en programmaontwerp.

Meesschaert & Partners kan ertoe bijdragen dat uw investeringen in de ontwikkeling van leiders uw bedrijfsresultaten direct beïnvloeden. Wij zorgen ervoor dat u de juiste mensen op de juiste plek hebt zodat de strategische visie van het bedrijf wordt verwezenlijkt via het creëren van een architectuur voor talentontwikkeling die afgestemd is op die visie.

Wij ontwerpen talentontwikkelingsprogramma’s voor veelbelovende medewerkers die direct aansluiten op de ambities van uw organisatie. Uw bedrijf kan een solide pool met interne talenten uitbouwen die zullen klaarstaan om toekomstige groeistrategieën te ondersteunen. Op basis van deze kennis gaan wij met u een partnership aan om uit verschillende facetten bestaande leiderschapontwikkelingsprogramma’s uit te werken en te implementeren met o.a. training, coaching, praktisch leren en mentoring.

Partnership.

Wij ontwerpen op maat gesneden leerprogramma’s op basis van onze “best practices”, in overeenstemming met uw specifieke bedrijfsbehoeften inzake leiderschapsontwikkeling. Om waardevolle kennisoverdracht van huidige op toekomstige leiders te vergemakkelijken, creëren wij binnen uw organisatie een cultuur van kennisdeling en coaching die leidt tot verhoogde professionaliteit en effectiviteit alsook constante feedback met het oog op betere prestaties, persoonlijk leiderschap, kennisverbreding van zaken en bedrijfsresultaten.

Coachingprogramma’s.

Mede dankzij onze leiderschapprogramma’s kunt u uw bedrijfsresultaten  verbeteren via de ontwikkeling van veelbelovende medewerkers om nieuwe functies in te vullen of om ze beter te doen renderen in hun huidige rol. Wij richten ons op een blijvende gedragsverandering en op het aanleren van leiderschapsvaardigheden met meetbare resultaten. Wij bieden diverse coachingsmethoden aan, met o.a. 3, 6 en 12 maanden durende programma’s die bedoeld zijn voor medewerkers met hoog potentieel of in leidinggevende posities. Wij hebben eveneens coaching van kortere duur voor specifieke behoeften qua ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers.

De website van Meesschaert en Partners maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN